Договір-оферта

                                                                                                                                                                                     Затверджено (скачати файл .pdf)

Наказом №8-К 19.01.2018 р.

Генеральний директор

ТОВ «Інженерний світ»

Цепенда М.В.

 Пропозиція укласти договір (оферта)

 ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ

       1. ТЕРМІНИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ:

1.1.        «Продавець» - суб’єкт підприємницької діяльності, що здійснює торгівлю Товаром відповідно до умов даного договору за допомогою Сайту – ТОВ «Інженерний світ».

1.2.        «Товар» - будь-який товар, що розміщений на Сайті та пропонується для продажу Продавцем Покупцеві, в тому числі, але не обмежуючись: обладнання, запасні частини, хімічні речовини і матеріали.

1.3.        «Доставка» - послуга по адресній доставці Товару, яку надає Продавець, спеціалізована поштова, експрес чи кур’єрська організація. Доставка та отримання товару здійснюються згідно правил надання послуг компанії, що здійснює доставку.

1.4.        «Замовлення» - дії Покупця щодо вибору та придбання Товару, а саме: обрання на Сайті Товару в певній кількості, розмірі тощо, вибір способу Доставки Товару, згода з умовами цього Договору, оплата Товару.

1.5.        «Покупець» - фізична або юридична особа, яка придбаває й оплачує Товар.

1.6.        «Сайт» - електронна система реалізації Товару, розміщена і відкрита для доступу Покупців на сайті www.engineers.com.ua

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Продавець на умовах цього публічного договору передає або зобов'язується передати у власність другій стороні (Покупцеві) Товар, а Покупець приймає або зобов'язується прийняти Товар і сплатити за нього певну грошову суму.

 

  1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

3.1.        Покупець може придбати Товар на Сайті тільки за умови згоди з умовами цієї публічної оферти. При цьому спосіб та умови Замовлення Товару Покупцем можуть бути різними, залежно від вибору самого Покупця та можливостей Продавця. Всі істотні умови публічного договору визначені у цій оферті, а також в конкретному Замовленні Покупця.

3.2.        Для укладання даного договору Покупець повинен бути дієздатним. До 18 років особа не може бути Покупцем за даним договором.

3.3.        Покупець підтверджує і розуміє, що у разі потреби він повинен довести свою дієздатність, вік та особу при купівлі Товару на Сайті.

 

  1. ЗАМОВЛЕННЯ І ОПЛАТА ТОВАРУ

4.1          Для Замовлення Товару на Сайті Покупець обирає Товар, який бажає придбати, його кількість та асортимент.

4.2          Покупець зобов’язаний заповнити всі поля у формі Замовлення та надати згоду на укладання цього публічного договору шляхом проставляння відмітку в графі: «Згода з умовами роботи».

4.3          Оплата Товару здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів за реквізитами Продавця, зазначеними в рахунку. При цьому, Покупець оплачує банківську комісію відповідно до тарифів обраної платіжної системи. За збереження та захист даних платіжної картки несе відповідальність банк. Оплата в безготівковій формі вважається здійсненою в момент отримання Продавцем грошових коштів у розмірі вартості Товару на поточний рахунок Продавця. Розрахунки за Товар здійснюються в грошовій одиниці України – гривні.

4.4          Підтвердження Покупцем згоди на придбання обраного ним Товару відбувається шляхом вказівки при формуванні Замовлення: кількості і асортименту Товару, підтвердження згоди з сумою Замовлення (ціною Товару та вартістю Доставки), та інших умов. Таке підтвердження Покупець натиснувши на відповідну кнопку Сайту.

4.5          У разі здійснення Покупцем вище перелічених дій, Продавець направляє на електронну адресу Покупця лист-підтвердження Замовлення, в якому міститься вся інформація щодо Товару, умов Доставки, остаточно сформованої суми Замовлення, та інших умов, або зв’язується з Покупцем по контактному телефону, зазначеному в замовленні для обговорення деталей Замовлення. Виставлений рахунок Покупцеві вважається повною його згодою з умовами придбання обраного Товару Продавця, а також з даним договором (публічною офертою Продавця).

4.6          Вартість Товару на Сайті може бути акційною, в такому разі Покупець повинен самостійно уважно ознайомитись з умовами відповідної акції.

4.7         У випадку зміни курсу іноземної валюти (долару США) на дату оплати Товару в порівнянні з датою здійснення Замовлення на Сайті в сторону збільшення /зменшення більше ніж на 3% (три відсотки), Продавець має право змінити вартість Товару пропорційно.

4.8          Фактична оплата виставленого рахунку є свідченням повної згоди Покупця з умовами даного договору, Угодою користувача та з умовами придбання обраного Товару (асортимент, ціна, строк та адреса доставки тощо).

4.9          Оскільки Продавець робить вибір Товару самостійно, повернення \ заміна Товару має бути узгоджена з Продавцем. В цьому випадку, Покупець направляє на адресу Продавця запит про можливість повернення \ заміни такого Товару. Можливість повернення \ заміни Товару розглядається в кожному випадку індивідуально. Додатково обумовлюються витрати на повернення \ заміну Товару, а також сума компенсації за Товар.

4.10        Здійснюючи Замовлення, Покупець надає Продавцеві свої персональні дані та право безстрокового володіння, зберігання, використання й обробки таких персональних даних згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних». У тому випадку, якщо Покупець при здійсненні Замовлення надає Продавцеві персональні дані інших осіб, Покупець цим самим підтверджує, що він попередньо одержав від них відповідний дозвіл на передачу, безстрокове зберігання, використання й обробку їх даних Продавцем. Право використання й обробки, отриманих від Покупця персональних даних включає в т.ч. право Продавця на розсилку реклами на отримані адреси, телефони й електронну пошту (e-mail).

 

  1. УМОВИ ТА СТРОК ПОСТАВКИ

5.1          Доставка Товару здійснюється ТОВ «Нова пошта» або інша спеціалізована поштова, експрес чи кур’єрська організація за адресою, зазначеною Покупцем. Доставка здійснюється відповідно до робочих графіків відповідної організації. Послуга з Доставки Товару вважається замовленою Покупцем після здійснення всіх дій, які передбачені процедурою Замовлення, обумовлених в цій оферті.

5.2          У разі неотримання Товару Покупцем вчасно, повторна доставка оплачується додатково згідно з тарифами та умовами компанії перевізника.

5.3          До моменту отримання Товару Покупцем Товар вважається власністю Продавця і він несе ризики його знищення чи загибелі. Якщо Товар оплачений Покупцем і Продавець здійснює його Доставку за допомогою сервісу Доставки, ризик загибелі Товару переходить до Покупця з моменту передачі Товару перевізнику.

5.4          Ризик випадкового знищення й/або ушкодження Товару переходять до Покупця з моменту отримання Товару Покупцем

5.5          Після отримання Товару Покупцем між Продавцем і Покупцем підписується видаткова накладна. Перехід права власності на Товар, що є предметом поставки за цим Договором, відбувається в момент підписання видаткової накладної.

5.6          Представник Покупця при прийнятті Товару зобов’язаний звірити відповідність кількості і асортименту Товару, вказаного в рахунку і/або накладній, розписатися за отримання Товару.

5.7          Сторони домовилися про право використання аналогу власноручного підпису керівника Продавця – факсіміле при складанні первинних бухгалтерських документів: актів приймання – передачі товару, замовлення, актів приймання – передачі наданих послуг, рахунків, актів звіряння, видаткових накладних тощо).

 

  1. ГАРАНТІЇ

6.1.        Гарантійний строк – визначений виробником і в гарантійній документації, що додається до Товару, та у виставленому рахунку індивідуально для кожного виду Товару строк, протягом якого Покупець може звернутись до Продавця з приводу неналежної якості Товару, а останній зобов’язаний безоплатно замінити Товар неналежної якості на Товар належної якості лише у разі, якщо втрата працездатності Товару не пов’язана з порушенням Покупцем правил експлуатації, обслуговування та зберігання Товару, норм експлуатації мереж електроживлення, що вказані в гарантійних талонах та гарантійних зобов’язаннях, керівництвах по експлуатації та обслуговуванню або інших документах, які є невід’ємною частиною документації, що додається до Товару.

6.2.        Продавець гарантує якість та надійність поставленого Товару, протягом Гарантійного строку в разі, якщо Покупець використовує Товар за його призначенням та не порушує правил зберігання та експлуатації Товару, норм експлуатації мереж електроживлення, що вказані в гарантійних талонах та гарантійних зобов’язаннях, керівництвах по експлуатації та обслуговуванню або інших документах, які є невід’ємною частиною документації, що додається до Товару.

6.3.        У разі виявлення дефектів під час приймання-передачі Товару, Продавець робить за свій рахунок заміну невідповідного асортименту, заміну дефектного Товару на якісне, або усуває виявлені дефекти протягом терміну узгодженого між Покупцем і Продавцем.

6.4.        У випадку наявності претензій до якості Товару, Товар не підлягає використанню до взаємного врегулювання спірних питань.

6.5.        Продавець зобов’язується відновити працездатність поставленого Товару протягом терміну узгодженого між Покупцем і Продавцем з дня отримання письмової заявки Покупця протягом гарантійного строку. Якщо відновлення працездатності неможливо або вимагає більше часу, ніж термін узгоджений між Продавцем і Покупцем, Покупець надає Покупцеві аналогічне обладнання на термін ремонту або здійснює заміну.

6.6.        Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого проводився ремонт або заміна Товару.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1.        У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору, винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

7.2.        Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.3.        Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.4.        Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.5.        За несвоєчасну оплату Продавцю вартості Товару (при розстрочці платежу), Покупець виплачує Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості Товару за кожний календарний день затримки оплати.

7.6.        Сплата Стороною та (або) відшкодування прямих збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

7.7.        За несвоєчасну поставку Товару Продавець виплачує Покупцю штраф в розмірі 0,1% від вартості Товару за кожний календарний день затримки доставки, але не більше 5% від вартості Товару.

7.8.        Будь-яка відповідальність Продавця обмежуються сплатою штрафу в розмірі не більшому 5% від вартості поставленого Товару.

7.9.         У разі відмови від замовлення після підтвердження умов поставки та внесення передоплати за товар - розмір штрафу може становити до ста відсотків від отриманої передоплати.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗГЛЯД СПОРІВ

8.1.        Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неповне виконання своїх зобов’язань за Договором відповідно до чинного законодавства України.

8.2.        Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.3.        Будь-які спори Сторін повинні вирішуватись з обов’язковим дотриманням процедури досудового врегулювання спору, шляхом надсилання письмової претензії.

8.4.        Усі розбіжності та суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до законодавства України в судовому порядку.

8.5.        Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

8.6.        Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші подібні обставини. Під непереборною силою в цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна, за умови вжиття звичайних для цього заходів, передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

8.7.        Не вважається форс-мажором недодержання своїх обов’язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних грошових коштів.

8.8.        Настання обставин непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним в Україні законодавством.

 

  1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1.        Зміст Сайту, включаючи текст, логотипи, фото, відео, аудіо матеріали, дизайн, ноу-хау та інше, охороняються авторським правом та іншими правами інтелектуальної власності, якщо інше прямо не зазначене на Сайті.

9.2.        Всі правовідносини, які виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору і не врегульовані його положеннями, регулюються нормами чинного законодавства України.

9.3.        Недійсність одного з положень Договору не тягне за собою недійсність інших положень Договору.

9.4.        Всі повідомлення Сторін повинні виконуватись у письмовій формі. Повідомлення будуть вважатися виконаними належним чином, якщо вони будуть відправлені поштою або доставлені особисто на адреси Сторін.

9.5.        Сторони дійшли до згоди, що матеріали, інформація чи відомості, які стосуються даного договору та його виконання є конфіденційними, і не можуть передаватися третім особам без попередньої згоди іншої Сторони.

9.6.        Продавець має право змінювати або припиняти дію цієї оферти в односторонньому порядку. Така зміна або призупинення дії цієї оферти не поширюється на здійснені до таких змін Замовлення, які були прийняті до виконання.