Пользовательское соглашение

Скачать документ .pdf

УГОДА КОРИСТУВАЧА

Ця Угода Користувача (надалі - «Угода») укладається між Користувачем та ТОВ «Інженерний світ» (надалі – «Продавець») і регулює використання інтернет-сайту https://engineers.com.ua/ (надалі - «Сайт»), який є власністю Продавця.

 

 1. ТЕРМІНИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ В УГОДІ:

1.1.      «Продавець» - суб’єкт підприємницької діяльності, що здійснює торгівлю Товаром відповідно до умов Публічного договору купівлі-продажу Товару, надалі – «Договір», за допомогою Сайту.

1.2.      «Товар» - будь-який товар, що розміщений на Сайті та пропонується для продажу Продавцем Покупцеві.

1.3.      «Замовлення» - дії Покупця щодо вибору та придбання Товару, а саме: обрання на Сайті Товару в певній кількості, розмірі, кольорі тощо, згода з умовами Договору, оплата Товару.

1.4.      «Користувач» або «Покупець» - фізична або юридична особа, яка придбаває й оплачує Товар.

1.5.      «Контент» - зображення, текстові, аудіо- та відеоматеріали, а також інші об'єкти авторських і (або) суміжних прав, інформація і повідомлення будь-якого характеру.

1.6.      «Особистий кабінет» - персональний розділ, до якого Користувач отримує доступ після проходження реєстрації та / або авторизації на Сайті. Особистий кабінет призначений для зберігання персональних даних Користувача, перегляду і управління доступними функціональними можливостями Сайту та для безпосереднього придбання Товару.

1.7.      «Обліковий запис» - інформація про Користувача та даних авторизації (логін, пароль).

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.      Користуватися Сайтом дозволено тільки особі - Користувачу, що прийняла усі умови даної Угоди, та інших умов, передбачених на Сайті.

2.2.      Користувач зобов'язаний ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. При використанні будь-якої частини Сайту, Користувач погоджується з умовами даної Угоди. Якщо Користувач не погоджуєтеся з умовами Угоди, то йому не надається статус Користувача і йому забороняється використовувати Сайт.

2.3.      Сайт призначений для користування виключно повнолітніми особами.

2.4.      Перегляд Контенту, розміщеного на Сайті у відкритому доступі, не вимагає обов'язкової реєстрації та / або авторизації Користувача.

Будь-яке інше застосування функціональних можливостей Сайту, включаючи використання сервісів, допускається тільки після проходження Користувачем реєстрації та авторизації на Сайті.

2.5.      Перелік функціональних можливостей Сайту, використання яких вимагає попередньої реєстрації та / або авторизації визначається за одноосібним розсуд Продавця і може час від часу змінюватися.

2.6.      По завершенні процедури реєстрації створюється унікальний Обліковий запис, пов'язаний з Особистим кабінетом Користувача, який необхідний для використання більшості функціональних можливостей Сайту та сервісів без окремої  додаткової реєстрації Користувача.

2.7.      Для реєстрації Користувач зобов'язується надати достовірну і повну інформацію про себе за формою реєстрації, і підтримувати дану інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Продавця є підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна або недостовірна, Продавець має право на свій розсуд заблокувати або видалити Обліковий запис Користувача, а також відмовити Користувачеві у використанні Сайту повністю або в певній частині.

2.8.      Продавець залишає за собою право в будь-який момент зажадати від Користувача підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запросити в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - документи, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Продавця, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації та спричинити наслідки, передбачені п. 3.4 Угоди. У разі, якщо дані Користувача, зазначені в наданих ним документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також в разі, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Продавець вправі застосувати заходи, зазначені в п.3.4 Угоди.

2.9.      Інформація про Користувача, що міститься в Обліковому записі та Особистому кабінеті Користувача, зберігається і обробляється Продавцем відповідно до Положення про конфіденційність, згідно з розділом 5 Угоди, та Положення про захист персональних даних, згідно з розділом 6 Угоди.

2.10.    При реєстрації Користувач самостійно вибирає собі логін (унікальне символьне ім'я облікового запису Користувача) і пароль для доступу до Особистого кабінету. Наступна зміна пароля Користувача здійснюється з використанням програмних засобів Сайту, що містяться в його Особистому кабінеті. Продавець вправі заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи і т.д.).

2.11.    Зареєстрований Користувач самостійно визначає порядок використання Особистого кабінету та інших функціональних можливостей Сайту.

 

 1. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА ТА ПРОДАВЦЯ

3.1.      Повний доступ до Сайту, зокрема ознайомлення з більш повною інформацією Сайту можливі тільки для зареєстрованого Користувача (що створив Обліковий запис).

3.2.      Якщо Користувач вважає, що на Сайті наявна інформація, що порушує його права, Користувач зобов'язаний повідомити про це Продавця й надати йому інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяну шкоду.

3.3.      Користувачеві заборонено:

 • сприяти розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі;
 • вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи;
 • ображати будь-кого;
 • використовувати нецензурні вислови;
 • зловживати розміщенням не інформативної інформації;
 • створювати декілька облікових записів на Сайті, якщо фактично вони належать одній і тій самій особі;
 • вчиняти дії, спрямовані на введення інших Користувачів в оману;
 • надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;
 • реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи. При цьому, дозволена реєстрація від імені та за дорученням іншої фізичної особи або юридичної особи за умови одержання необхідних повноважень у порядку й формі, передбачених законодавством України;
 • розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг та/або права на інші  об'єкти інтелектуальної власності, що належать Продавцю та/або третім особам;
 • розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з її участю);
 • розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;
 • використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті;
 • здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших Користувачів;
 • намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;
 • розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.

  

3.4.      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА:

 • Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що розміщена на Сайті.
 • Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії при використанні Сайту.
 • Якщо Користувачем не доведе зворотнє, будь-які дії, здійснені з використанням його Облікового запису та/або його логіна й пароля, вважаються здійсненими цим Користувачем.
 • У випадку розміщення Користувачем на Сайті інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Угоди, Продавець має право без повідомлення, виключно на власний розсуд, видалити розміщену Користувачем інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Угоді та/або законодавству, що застосовується.
 • За порушення умов даної Угоди, Продавець має право без попереднього повідомлення заблокувати доступ Користувача до Сайту та/або видалити Обліковий запис Користувача.

3.5.      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ:

 • Продавець не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.
 • Продавець не відшкодовує збитки заподіяні Користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Сайту.
 • Продавець не несе відповідальності за зміст сайтів, що не належать йому, посилання на які можуть бути присутні на Сайті, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи та відповідності заявленій тематиці.

 

 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

4.1.      Всі об'єкти, доступні на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти є об'єктами виключних прав інтелектуальної власності Продавця, користувачів та інших правовласників.

4.2.      Продавець надає Користувачеві право функціонального використання Сайту в межах його загальних функціональних можливостей.

4.3.      Використання Сайту іншими способами, в тому числі шляхом копіювання (відтворення) розміщеного на Сайті Контенту, елементів дизайну, програм для ЕОМ і баз даних, їх декомпіляція, модифікація, і подальше поширення, публічний показ, доведення до загального відома, суворо забороняються, якщо інше не передбачено цією Угодою.

4.4.      Користувач не має права відтворювати, повторювати і копіювати, продавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини Сайту (включаючи Контент, доступний Користувачу), або доступ до них, крім тих випадків, коли Користувач отримав такий дозвіл від Продавця, або коли це прямо передбачено додатковими документами.

   

 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1.      Продавець цим положенням про конфіденційність та захист персональних даних для Користувачів Сайту (надалі – «Положення») встановлює принципи отримання та захисту персональних даних Користувачів Сайту, а також спрямоване на захист конфіденційної інформації.

5.2.      Для цілей цього Положення під конфіденційною інформацією розуміються відомості технічного, організаційного, комерційного, фінансового, виробничого та іншого характеру, що мають відношення до Продавця, та/або до його контрагентів, у відношенні яких Продавцем приймаються заходи щодо збереження конфіденційності та які мають комерційну цінність у силу того, що вони невідомі третім особам і до них немає вільного доступу третіх осіб на законній підставі.

5.3.      Покупець зобов'язується:

5.3.1.   використовувати конфіденційну інформацію виключно з метою її переддоговірного аналізу, а також, у разі формування Замовлення та купівлі Товару -  для виконання своїх зобов'язань, передбачених Договором або тих, що з нього випливають.

5.3.2.   дотримувати настільки ж високого ступеню таємності з метою уникнення розголошення або неправомірного використання конфіденційної інформації, який Покупець  дотримував би по відношенню до своєї власної конфіденційної інформації або комерційної таємниці.

5.3.3.   не здійснювати дій, які роблять конфіденційну інформацію доступною для третіх осіб без попереднього письмового дозволу Продавця.

5.3.4.   у випадку порушення даного Положення нести передбачену чинним законодавством України відповідальність.

5.4.      За цим Положенням не є конфіденційною інформація, що:

5.4.1.   є відкритою або загальнодоступною, або загальновідомою.

5.4.2.   була отримана Покупцем на законній підставі від третьої особи, що володіє повним правом володіти, користуватися та розпоряджатися цією інформацією, якщо третя особа не повідомила про обмеження по її подальшому поширенню.

5.4.3.   відповідно до чинного законодавства України не може відноситися до конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці.

 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1.      Продавець здійснює збір та обробку наступних даних Користувачів під час користування ними Сайтом:

 • даних, що надаються Користувачами як при заповненні реєстраційних форм Сайту, формування Замовлення, так і в процесі користування Сайтом;
 • файли cookie;
 • IP-адреси.

6.2.      Продавець включає дані Користувача до бази персональних даних інтернет-користувачів з моменту, коли він уперше починає користуватися Сайтом. Строк зберігання даних становить період, протягом якого Користувач користується Сайтом Продавця, а також п'ять наступних років після закриття аккаунту (Особистого кабінету) на Сайті та завершення користування Сайтом Продавця.

6.3.      Продавець здійснює обробку персональних даних Користувача з метою належного надання Користувачу послуг (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення паролю, надсилання інформаційних матеріалів за підпискою Користувача, відповідей на запити та листи Користувача тощо), а також виконання своїх зобов’язань за Договором.

6.4.      Продавець використовує знеособлені дані для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними; для проведення статистичних досліджень; будь-якими іншими способами.

6.5.      Продавець має право передати персональні дані, базу персональних даних, до якої включені персональні дані Користувача, повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача у наступних випадках: особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сайт; особам, що є пов’язаними/афілійованими з Продавцем; новому власнику Продавця для оброблення з метою, передбаченою даним Положенням; іншим користувачам Сайту (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на Сайті передбачений відповідний функціонал.

6.6.      Під час користування Сайтом на його інтернет-сторінках можуть бути присутні коди інтернет-ресурси третіх осіб, у результаті чого такі треті особи отримують дані, зазначені в п. 6.1 цього Положення, окрім даних, що надаються Користувачами як при заповненні реєстраційних форм Сайту, так і в процесі користування Сайтом. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:

 • системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (наприклад, лічильники LiveInternet, Google Analytics тощо);
 • соціальні-плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо);
 • системи банеропоказів (наприклад, AdRiver тощо);
 • інші ресурси.

6.7.      Користувач має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».

6.8.      Продавець та/або треті особи, що технічно обслуговують Сайт, можуть збирати IP-адреси з метою системного адміністрування та аудиту використання Сайту. Продавець може використовувати IP-адресу для ідентифікації Користувачів Сайту у випадку, коли це необхідно для захисту процесу надання послуг, самого Сайту або інших Користувачів.

6.9.      Фактом відвідання Сайту Користувач надає Продавцеві та/або третім особам, що технічно обслуговують Сайт, свою згоду на збирання та використання IP-адреси з метою, зазначеною у цьому розділі, а також свою згоду на обробку персональних данних Користувача. 

 1. ІНШІ УМОВИ

7.1.      Угода набирає чинності з моменту її публікації на Сайті та діє до моменту внесення змін та/або доповнень до неї чи викладення її у новій редакції.

7.2.      Продавець залишає за собою право у будь-який час внести зміни до Угоди, які набудуть чинності одразу після розміщення їх на Сайті. Продавець рекомендує регулярно переглядати Угоду. Користувачі мають права згідно з чинним законодавством України, що передбачають доступ до персональних даних, які опрацьовуються, а саме: право виправити, видалити або заблокувати такі персональні дані, а також право заборонити певні дії стосовно опрацювання своїх персональних даних. Для реалізації таких прав слід направити письмовий запит, використовуючи контактні дані Продавця, які зазначені на Сайті.